Ако младите луѓе сакаат да имаат градоначалници кои ќе имаат разбирање за нивните потреби, треба да гласаат.

Младите гласачи ги нарекуваат wind of change и нивниот глас е особено важен во демократките општества. Главно е важен затоа

Read more
Translate »