Шмркање кондом од нос низ грло, нов смтоносен предизвик на интернет

 Сте слушнале за предизвикот “вшмркување кондом”? Процедурата подразбира земање кондом (нов, искористен би ги влошил работите), неговото вовлекување преку едната

Read more
Translate »