Што не е во ред со нашето општество?

loading...

Погледнете ги овие 10 моќни слики , кои ќе ви покажат што не е во ред со денешното општество. Овие илустрации, посилни од 1000 зборови,  се направени од познатиот аргeнтински илустратор Ал Марген.

#1

 

#2

 

#3

#4

#5

 

#6

 

#7

 

#8

#9

 

#10

Translate »