Д-р Павлинка Папчева: Промени на кожата од прекумерната изложеност на сонце

Хроничните оштетувања на кожата како резултат на долгогодишното акумулирано влијание на сонцето се често среќаван проблем во нашата секојдневна пракса, … Продолжи со читање Д-р Павлинка Папчева: Промени на кожата од прекумерната изложеност на сонце