Фондацијата „Saint-Gobain Initiatives“и Хабитат Македонија започнуваат реализација на проектот „Реконструкција и енергетска ефикасност на Центарот за помош на лица со ментален хендикеп Порака Неготино”

Скопје, 15 мај 2019г. – Денес, Меѓународната корпорација Фондацијата Saint-Gobain Initiatives со седиште во Франција и Хабитат Македонија, дел од

Read more
Translate »