Импресум

Редакција на Радар.мк

Кирил Спасовски
Александар Симеонов

Надворешни соработници:

Д-р Ирена Митева- кардиолог
Д-р Соња Доневска- дерматолог
Д-р Билјана Ристова
Цвета Спасовска професор по Историја

Контакт адреса
radar.mkweb@gmail.com

Translate »