ВИДЕО: Чепреганов: Однесувањето на функционерот влече корени од неговото детство

Моќта што ја добива поединецот со добивањето на одредена позиција и контролирањето на моќта зависи какво психолошко CV добил од раѓањето до моментот кога почнува да работи на таа позиција, објаснува невропсихијатарот Методи Чепреганов.

Моќата што ја добива поединецот со добивањето на одредена позиција и контролирањето на моќата зависи какво психолошко CV добил од раѓањето до моментот кога почнува да работи на таа позиција, објаснува невропсихијатарот Методи Чепреганов.

Тој потикнат од сите случувања анализира и вели дека секој се раѓа со рационална интелигенција, како расте тој добива одредено воспитување од дома, образовние, како средината ќе влијае на човекот. Сите овие вродени карактерстики ќе влијаат на неговото користење на моќта.

Невропсихијатарот вели дека вродените особини кои во понатамошниот живот се надградиле со неквалитет, носат лоша состојба која влијае на целото општество.

Чепреганов додава дека е потребно да се тестира секој еден што ќе има јавна функција и има влијание на  животот на сите во едно општество.

Translate »