Светски трендови во односите со јавноста

Иако се нотирани по одреден редослед, секој од еден тренд е еднакво важен и иако секој од нив е самостоен, сите се во една меѓузависност, формирајќи едно цело, интегрирано – светски трендови во односите со јавноста.

 

Shift to mobile (Промена кон мобилен) – овој тренд значи максимална искористеност на технологијата во мобилноста на професијата. Имено, порано имавме канцелариски простор. Полека, но сигурно, целокупниот канцелариски „инвентар“ го префрливме во персоналните подвижни компјутери. Денес, а и во иднина, нашите „канцеларии“ ќе бидат сместени во мобилните телефони и сите придружни гаџети. Сето ова обезбедува максимално високо ниво на мобилност и водење бизнис од секоја точка на светот. Компаниите кои ќе ја (ис)користат мобилната технологија ќе имаат огромен успех во комуникацијата со целните групи. Статистиката вели дека, 17,4% од популацијата има пристап до интернет преку мобилните уреди.

“Youniverse”(personalization) – се почнува од нас како индивидуалци, персонализација на односите со јавноста и како ние се брендираме како личности. По ова, и секоја институција/организација, најчесто, ја персонализираме со нејзиниот лидер/водач и неговите карактеристики, всушност, ги дефинираме како специфичности на организираната форма. Од друга страна, секој сака внимание од останатите личности. Значи, мора да бидеме посветени и ние да претставуваме Универзум во Универзумот.

Social media impact – сѐ повеќе животот е под влијание на социјалните медиуми. Дури и го делиме на ера пред социјалните медиуми (традиционални медиуми) и ера на социјалните медиуми. Речиси нема личност на планетата која не ги користи Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, Instagram и многу други платформи за вмрежување. Ова, всушност, значи дека нашиот живот е „on“, секогаш активен и во комуникација со многу личности. Полека, но сигурно, овие медиуми стануваат платформи за пласирање сериозни информации, за влијание врз одлуките во животот, за брендирање и создавање бизнис можности.

Crisis in the “always on” era– живееме во време кога секогаш мора да бидеме „вклучени“. Секое мало исклучување значи огромен јаз при идејата повторно да се вратиме на вистинскиот колосек. Не смееме да дозволиме кризи во ерата на „секогаш вклучени“. Доколку се случи криза (без разлика дали сме индивидуалци или организации) за тоа ќе дознаат многу луѓе. Затоа, неопходно е да внимаваме и секогаш да бидеме подготвени и се разбира, вклучени. Многу е тешко да се вклучиш во текот на бизнисот, во промените на технологијата, во навиките на луѓето. Мало исклучување – многу чини.

Brand journalism – се повеќе новинарството создава или уништува брендови. Индивидуалци или компании. Во даден момент, брендот може да бидете на највисокиот пиедестал во „животот“ на медиумите – да го заслужи тронот и долго да владее со таа позиција. Но, се разбира, тоа треба да се одржува и да се комуницира во јавноста. Секој медиум може да ги искористи своите алатки, тактики и стил да ја раскаже вашата приказна на позитивен или негативен начин. Компаниите се тие кои треба да ја раскажуваат својата приказна, а не да дозволат други да ја прераскажуваат нивната сторија.

Transparency is the king – не смееме да заборавиме дека транспарентноста секогаш била крал. Сите компании кои биле транспарентни, отворени, кон своите клиенти и кон целокупната јавност (преку медиумите), тогаш нивниот успех е неминовен. Секогаш треба да комуницираме со таргет групите на најотворен начин, дури и во ситуација кога се соочуваме со криза. Доколку ги известите вашите целни групи, тогаш тие ќе ви „простат“ дури и за најголемиот проблем со кој се соочувате. Постојат многу разни начини – технички можности и ПР алатки – да бидете транспарентни кон целните групи.

Evidenced-based – сѐ што правите во комуникацијата со целните групи мора да биде базирано на факти. Самиот старт на комуникацијата мора да се заснова на вистинита приказна, сторија, фактографија. Дури и во текот на кампањата мора да го мониторирате процесот и да продолжите со спроведување, односно доколку е неопходно – да направите соодветни измени. На крај, мора да се измерат резултатите за да се види ефектот од спроведената ПР кампања.

Image is all – Овде не треба многу да се пишува и опишува. Едноставно, една слика – илјада зборови. Сликата е се. Визуелната меморија е посилна и привлекува многу поглемо внимание на публиката. Значи, препорака – сите мора да работиме со визуелни содржини во овој свет на премногу информации.

Power of communication purpose – Многу компании работат и тоа многу успешно. Произведуваат или нудат услуги. Прават огромни милионски суми. Но, најважно нешто е компанијата да има цел за своето постоење. Сѐ повеќе луѓе прашауваат зошто постојат одредени компании и која е нивната цел на функционирање.

Integrated communications – веќе ниту комуникацијата не може и не треба да биде единствена и сама за себе. Таа треба да биде интегрирана и да опфаќа ПР, маркетинг и адвертајзинг активности. Доколку сакаме да ја постигнеме очекуваната и поставената цел, неопходно е да се направи стратегија која ќе вклучува интегрирани алатки од различните професии – ПР, маркетинг и адвертајзинг. Нели, цело е кога има се.

 

 

Translate »