Значењето на изградбата на подземната улица од Лимак, за Скопје и неговите граѓани?

Зголемувањето на популацијата, урбанизацијата, потрошувачката, густината на населението, глобализацијата, комуникацијата, консумеризмот и другите трендови во денешно време, укажуваат на сè

Read more
Translate »