Градинарски центар ФОЈА- пример за креативна компанија која секогаш пријатно ги изненадува своите клиенти

Да се поттикне чувството на задоволство и среќа кај клиентите е предуслов за долгорочна соработка и пријателство. Тоа е и

Read more

Децата учат само кога се чувствуваат добро-Вели германскиот невронаучник Гералд Хитер

Децата учат само кога се чувствуваат добро, а одушевувањето поради нови откритија и спознанија го поттикнува понатамошниот развој на мозокот,

Read more

Разводот голем стресоген фактор како операција без анестезија

Динамичниот стил на живеење, променетите вредносни модели на однесување кај луѓето, либералниот бракоразводен режим, остварувањето на личните потреби и интереси

Read more
Translate »