Евростат: Младите во ЕУ во 2021 година го напуштиле домот на своите родители на возраст од 26,5 години

Во 2021 година, младите луѓе низ ЕУ во просек го напуштиле домот на своите родители на возраст од 26,5 години, но овој просек варира од земја до земја, покажало истражувањето на Евростат.

Во просек, младите кои останале со своите родители најдолго се забележани во Португалија (33,6 години), Хрватска (33,3 години), Словачка (30,9 години), Грција (30,7 години) и Бугарија (30,3 години).

Спротивно на тоа, земјите во кои младите во просек најрано го напуштаат домот на своите родители се Шведска (19 години), Финска (21,2 години), Данска (21,3 години) и Естонија (22,7 години).

Во повеќето северни и западни земји, младите луѓе во просек го напуштаат домот на своите родители во раните до средината на дваесеттите години, додека во јужните и источните земји тоа е во доцните дваесетти или раните триесетти години.

Во ЕУ, во просек, мажите ги напуштаат своите родители на 27,4 години, а жените на 25,5 години, според истражувањето од 2021 година.

Овој тренд е забележан во сите земји на ЕУ – младите жени да го напуштаат домот на своите родители порано од мажите.

Во просек, мажите се оддалечуваат од своите родители по триесет години во 11 земји на ЕУ – Хрватска, Португалија, Словачка, Бугарија, Грција, Словенија, Италија, Малта, Шпанија, Романија и Полска, додека тоа е случај само за жените во две земји – Португалија и Словенија.

Најголема разлика меѓу половите кога станува збор за оваа тема има во Романија, каде младите мажи излегуваат од дома на 30,3 години, а жените на 25,6 години (разлика од 4,7 години), а потоа следи Бугарија (разлика од 3,5 години. ), каде што мажите се селат на 32 години, а жените на 28,5 години.

За разлика од овие земји, Шведска, Данска и Ирска забележаа најмала родова разлика кога станува збор за возраста на која младите го напуштаат родителскиот дом – 0,4, 0,5 и 0,9 години.

Истражувањето на Еуростат покажа дека оваа разлика е поизразена во земјите каде младите на повозрасна возраст ги напуштаат родителските домови, а помалку е присутна во земјите каде што тие порано заминуваат.

Translate »