Снежана Трпевска: Говорот на омраза мора да се контекстуализира, не смее голо да се пренесува

loading...

Изразувањето кое предизвикува омраза кон едно или повеќе лица врз основа на нивните личните карактеристики  или припадноста на одредена  раса, род, возраст, етничка припадност, националност, религија, сексуална ориентација,  физичка или ментална попреченост,   политички ставови, и друго  преставува говор на омраза. Особено тежината е поголема кога говорот на омраза доаѓа од јавни личности. Оваа недела во рамките на проектот ,,Во наше име,, зборуваме и го детектираме говорот на омразата кој беше присутен во медиумите, а го употребуваа кога комуницираа со јавноста и носители на важни функции во државата.

 

Translate »