Скоро пола милион Македонци живеат под праг на сиромаштија

Вкупно 455.600 жители на Македонија, во текот на минатата година, биле под праг на сиромаштија, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Во 2019-та година, стапката на сиромашни лица во Македонија е 21,9%, исто колку и во 2018-та, додека во 2017-та тој процент беше 22,2%.

Анализирано според полот, жените се многу повеќе погодени од мажите, па така во сиромаштија живеат 22,5% жени и 21,4% мажи.

Стапката на сиромаштија, според типот на домаќинство, е највисока (45,3%) кај домаќинство на двајца возрасни со три и повеќе издржувани деца. Потоа следи самохран родител со издржувани деца (42,8%) и домаќинства со издржувани деца (26,4%).

Неактивните и невработените лица се меѓу најранливите категории кога е во прашање сиромаштијата, бидејќи кај нив стапката на сиромаштија е највисока (33,9% и 33,2% соодветно), а најниска кај пензионерите (2,2%).

Translate »