8 милиони информатичари вработени во земјите на ЕУ

loading...

 Повеќе од 8 милиони информатичко информациони специјалисти се вработени во ЕУ во 2016 година.Во голема мера машка и високо образована работна сила. Што претставува 3,7% од вкупната вработеност. Во последниве години, бројот и уделот на ИКТ специјалисти во вкупната вработеност континуирано се зголемува, со цел земјите од ЕУ подобро да се прилагодат на дигитализираниот свет. 8 од 10 ИКТ специјалисти вработени во ЕУ се мажи со високо образование. Само Велика Британија, Германија и франција вработиле над 50% од овие информатичко технолошки специјалисти, за кои професии сеуште има голема побравувачка во ЕУ земјите.
Извор Еуростат

Translate »