“Ако мажот плаче”- Инструкции за жени

loading...

  1. Бидете тактична, преправајте се дека не го забележувате тивкото машко плачењe
  2. Ако плачењето не е доволно тивко, потчукнете го малку по рамото и кажете: ” Добро, де, добро.”
  3. Ако мажот продолжува да плаче, проверете му го памперсот и дајте му да цица.
Translate »