Унапредување на грижата за фармацијата: Програма за обука на фармацевти SMART

Кога влегувате во аптека, не се работи само за подигање на лековите на рецепт. Тоа е можност да се искористи светот на знаењето и грижата што вашиот пријателски фармацевт од најблиската околина го поседува и е подготвен да ги понуди.

SMART Pharmacist, првпат беше лансиран во 2014 година од страна на Советот за акредитација за едукација за фармација (ACPE) и продолжува и понатаму да го менува начинот на кој фармацевтите учат и растат. По успешната имплементација во Турција, проектот се проширува во 16 дополнителни земји, вклучувајќи го и балканскиот регион. Идејата е да се одржи квалитетот на високо ниво, користејќи ги најдобрите алатки и практики, но приспособувајќи ги на локалните потреби.

За надградба на квалитетот на здравствената заштита, програмата SMART Pharmacist е на пат да биде домаќин на својот прв симпозиум, а во центарот на вниманието ќе биде здравствената заштита во аптеките. Предводен од Аријана Мештровиќ и поддржан од Здружението на приватни аптеки во Македонија, овој симпозиум е акредитиран и од Фармацевтска комора ќе започне на 30.11.2023 година од 15.00 до 20.00 часот во престижниот хотел Хилтон, а ќе трае и следнтите два дена.

Првиот модул се однесува на подигање на грижата за фармацијата на следното ниво, фокусирајќи се на личниот и професионалниот раст. Програмата е наменета за фармацевти кои работат во аптека и треба да поседуваат врвно знаење, вештини за донесување одлуки, повисока концентрација, приспособливост, одлична комуникација и емотивна стабилност.

На овој Симпозиум, фармацевтите ќе се стекнат со експертиза и во комуникацијата со лекарите, обезбедување на врвна фармацевтска услуга, постигнување подобри здравствени резултати за пациентите. Фармацевтот ќе може да препознае и симптоми за кои е потребна итна медицинска помош, а со тоа ќе ја искористи својаата идеална позиција да спречи и неправилно самолекување, што е се почест пример заради брзиот начин на живеење.

Програмата има за цел да го подобри квалитетот во пракса. Рационално користење на лековите, примена на знаењето во реалниот живот, следење на напредокот на пациентите, документирање фармацевтската грижа и ефективно соработување со други здравствени работници.

Сè се однесува на подобрување на знаењето, вештините, мотивацијата и ставот, притоа признавајќи дека фармацевтите се витален дел од здравствениот систем. Настанот е полн со практични активности, вклучително и решавање на секојдневни сценарија во аптеките, како што се справување со интеракции со лекови, обезбедување на пациентите да ги земаат лековите како што е пропишано, справување со несакани ефекти и многу повеќе истакнаа од Здружението на приватни аптеки на РСМ.

Откако ќе се заврши овој модул, учесниците ќе имаат мисија: да ги евидентираат своите фармацевтски услуги, кои секојдневно ги даваат во аптекарската практика во т.н Фармацевтско Досие

Програмата SMART Pharmacist не застанува на симпозиумот. Има и иницијатива „Train the trainer“. Овој дел е за едукација за едукатори – поточно 60-80 од нив. Тоа се луѓето кои сакаат да одат во професионалниот развој уште подалеку.

Програмата SMART Pharmacist поставува нов златен стандард за фармацевтска грижа, со фокус на континуираната едукација, практичната примена и тековниот професионален развој, што на крајот им користи и на фармацевтите и на пациентите. Затоа, следниот пат кога ќе влезете во аптека,побарајте го вашиот SMART фармацевт, и запомнете дека тој не е само дозер за таблети – тој е чувар на вашата благосостојба, подготвен да обезбеди врвна нега.

Повеќе на https://annimedia.com.mk/aptekarska-zdravstvena-zastita

Translate »