Телеком продолжува да ја шири 5G мрежата

Телеком продолжува да ја шири 5G мрежата   Македонски Телеком продолжува да ја гради 5G мрежата и во новата година.
Досега, 13 градови во Македонија се подготвени за 5G, а до крајот на јануари 2022, со опрема од најновата генерација ќе бидат покриени и регионите на Струмица и Радовиш. Со континуирани инвестиции и интензивна работа на терен, се поставува напредна комуникациска инфраструктура којашто ќе овозможи гигабитни брзини и подобри технолошки капацитети за корисниците. До средината на оваа година, поголемиот дел од населението во урбаните средини ќе може да користи 5G услуги, што е цела година пред очекувањата запишани во националната стратегија. Телеком ќе понуди 5G услуги веднаш по добивањето на одобренијата за користење радиофреквенции од АЕК. Големите брзини и капацитети на новата 5G мрежа ќе донесат револуција во корисничкото искуство, молскавично брзо споделување содржини и мала латентност. Оваа технологија ќе биде движечка сила за развојот на нови фукционалности и досега невидени услуги и производи коишто ќе ни го поедностават и подобрат животот во сите сфери. Користењето на сите напредни функционалности од оваа мрежа ќе се одвива постепено во текот на наредните години заедно со растот на можностите на новите технологии.     
Translate »